Zapraszam do kontaktu ze mną, zarówno w celu nawiązania współpracy, jak dla wyrażenia swojej opinii (krytycznej lub życzliwej – każda mile widziana) na temat moich publikacji.

lukasz.srokowski@gmail.com
tel.: +48 696.034.858

Doświadczenie naukowe
  Ukończyłem socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2007, broniąc pracę magisterską poświęconą karierom liderów organizacji pozarządowych. Pracę doktorską obroniłem z wyróżnieniem trzy lata później, rok przed końcem studiów doktoranckich na WNS UWr. Tematem pracy były „Doświadczenia zawodowe managerów dolnośląskich a zmiany kultury zarządzania w Polsce”
  Obecnie pracuję jako wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W latach 2010-2012 pełniłem tam także funkcję prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego.
Wybrane, ważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 • Ł. Srokowski.„Pięć barier utrudniających rozwijanie innowacyjności uczniów w polskich szkołach” „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy”, red. B. Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski (2016)
 • Ł. Srokowski“Aktywność uczniów: świadoma nauka i budowanie postaw obywatelskich” [w:] red. G.Mazurkiewicz “Jak zbudować dobra szkołę” (Uniwersytet Jagielloński, 2015)
 • Ł. Srokowski Augmenting learning reality – The results of research on use of ICT in polish schools.”, [w:] red. M.Carmo Education and new developments, 2014:W.I.A.R.S.
 • Ł. Srokowski, K. Głomb „Metoda fabryczna – innowacyjny system kształtowania postaw osób dorosłych wobec technologii”, Stowarzyszenie MWI, czerwiec 2014.
 • Ł.Srokowski, M. Pawlak (red.)„Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania”, IFIS PAN: 2014
 • Ł. Srokowski „Archetypy kulturowe w zarządzaniu – przykład utożsamiania przez pracowników kultury korporacji z ideologią realnego socjalizmu” [w:] Kapitalizm środkowoeuropejski, red. R. Geisler, Agencja Managerska VIP for You, 2012
 • Ł. Srokowski „Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu – raport z badań” – Stowarzyszenie MWI, sierpień 2013.
 • Ł. Srokowski „Dezintegracja teambuildingowa – 6 najczęściej popełnianych błędów przy organizacji szkoleń integracyjnych” – Konferencje i Szkolenia, Personel Plus, nr 09.2012
 • Ł. Srokowski „W firmowym kręgu. Zarządzanie kulturą organizacji” Personel i Zarządzanie, nr 09.2012
 • Ł. Srokowski „Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce”, wyd. Poltext, 2011
 • Ł. Srokowski „Zachowania podmiotów na rynku szkoleniowym”, [w:] red. W. Patrzałek „Zachowania podmiotów w procesie globalizacji rynku”, 2011, Warszawa:Scholar
 • Ł. Srokowski „Changes in the organizational cultures of Polish companies during the transition period from the socialist to capitalist economy.”, [w:] Contemporary problems of management: exploring the boundaries, 2011, Moskwa: HSE
 • Ł. Srokowski „Kompetencje przywódcze liderów organizacji pozarządowych a bezpieczeństwo narodowe” [w:] red. Z. Piątek Młodzieżowe organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa narodowego (2009),..; Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 27-37 (numer ISBN 978-83-60-843-06-2)
  Wybrane konferencje, w których uczestniczyłem jako referent lub prowadzący w ostatnich latach

 • International Conference on Education and New Developments 2014, Madryt, czerwiec 2014
  (referat na temat zarządzania zmianą w edukacji)
 • 18 Konferencja MWI, Gdańsk, 11-13 maja 2014, prowadzenie panelu “Wyzwania Polski Cyfrowej”
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, czerwiec 2013
  (prowadzenie panelu na temat socjologii organizacji)
 • 4th Annual Conference: Contemporary problems in management: exploring the boundaries, Moskwa, listopad 2011
  (referat na temat metodologii badania organizacji w warunkach międzykulturowości)
 • 3rd Annual Conference: Contemporary problems in management: exploring the boundaries, Moskwa, listopad 2010
  (referat na temat transformacji kultur organizacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce)
 • XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kraków, lipiec 2010
  (referat na temat praktyk postkolonialnych w polskich oddziałach międzynarodowych korporacji)
 • International Perspectives on Qualitative Research in the Social Sciences, Londyn, maj 2010
  (referat na temat interpretowania wyników uzyskanych w wywiadów jakościowych)
 • Kapitalizm środkowoeuropejski, Opole, listopad 2009
  (referat na temat przekształcania kultury organizacyjnej w prywatyzowanych firmach)