Zapraszam do kontaktu ze mną, zarówno w celu nawiązania współpracy, jak dla wyrażenia swojej opinii (krytycznej lub życzliwej – każda mile widziana) na temat moich publikacji.

lukasz.srokowski@gmail.com
tel.: +48 696.034.858

Doświadczenie i zrealizowane projekty

Edukacja i rozwój dzieci są i zawsze były dla mnie niezwykle ważne. W ciągu ostatnich 15 lat byłem zaangażowany w szereg projektów edukacyjnych, wśród których najważniejsze to:

Odyseja Umysłu – międzynarodowy projekt wspierania i rozwoju kreatywności wśród dzieci. W Odysei przeszedłem przez całą strukturę organizacji, od szeregowego wolontariusza po prezesa zarządu, kierując w latach 2009-2010 rozwojem programu w całej Polsce.

Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego – regionalny projekt, mający na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w szkole. Koordynowałem całą merytoryczną warstwę projektu, a także prowadziłem badania diagnostyczne, szkolenia, tworzyłem scenariusze lekcji i wizytowałem zajęcia prowadzone w szkołach.

Mała Uczelnia – autorska szkoła, prowadzona we Wrocławiu przez fundację Nowa Szkoła. Mała Uczelnia to szkoła bazująca mocno na koncepcjach wolnościowych, charakterystycznych dla szkół demokratycznych, jednocześnie mocno stawiająca na rozwój wiedzy i kompetencji społeczno-emocjonalnych wśród dzieci. W Małej Uczelni, wspieram jej liderkę, Katarzynę Majewską w wypracowywaniu koncepcji szkoły, a także prowadzę lekcje historii dla uczniów szkoły podstawowej.

W ostatnich latach podjąłem się także szeregu innych projektów. Wśród nich warto wymienić tworzenie ekspertyz i szkolenie liderów na potrzeby dolnośląskiego projektu Wioski Beztroski, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania z kotliny kłodzkiej, a także koordynację merytoryczną szkoleń w ramach projektu systemowego Polska Cyfrowa Równych Szans. W ramach PCRS, moim zadaniem jest nadzór nad wyszkoleniem 2600 animatorów lokalnych, nazywanych latarnikami, pomagających pokoleniu 50+ wejść w świat technologii cyfrowych. Przeprowadziłem także szereg szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dotyczących innowacyjnych metod nauczania.

Oferta szkoleń edukacyjnych

Oferuję prowadzenie szkoleń z następujących obszarów edukacyjnych. Wszystkie szkolenia są warsztatowe i prowadzone metodami aktywnymi – uczestnicy jednocześnie świetnie się na nich bawią i bardzo dużo uczą.

Innowacyjna metodyka nauczania – szkolenie poświęcone najnowszym metodom prowadzenia zajęć, takich jak gamifikacja, odwrócona klasa czy metoda problemowa. W ramach szkolenia, nauczyciele mogą przećwiczyć tworzenie scenariuszy lekcji ze swoich przedmiotów za pomocą tych metod.

Wykorzystywanie technologii cyfrowych w edukacji – celem szkolenia jest odkrycie nowych sposobów na wykorzystanie możliwości komputerów, tabletów i telefonów w codziennym procesie nauczania. Szkolenie bazuje całkowicie na programach bezpłatnych. Jednocześnie w trakcie szkolenia omawiane są także metody bezpiecznego korzystania z Internetu, tak aby uczniowie mogli odpowiedzialnie korzystać z narzędzi cyfrowych.

Budowanie podmiotowości uczniów – najważniejszym czynnikiem, wpływającym na skuteczność nauczania jest realne zaangażowanie dzieci w naukę. To zaś jest możliwe tylko, gdy uczniowie mają realny wpływ na to, co się z nimi w szkole dzieje. Celem tego szkolenia jest poznanie i przećwiczenie sposobów włączania uczniów głębiej w kształtowanie przebiegu procesu dydaktycznego, w ramach określanych przez prawo oświatowe i możliwości organizacyjne dzisiejszej szkoły.

Możliwe jest także konstruowanie szkoleń szytych na miarę, opartych na konkretnych potrzebach grona nauczycielskiego lub placówki.